Akademia Pana Kleksa

Писатель:
Страниц: 24
Символов: 148368
ID: 89359
Язык книги: Польский
Оригинальный язык книги: Польский
Книга закончена
Создана 30 мая 2009 20:00
Опубликована

Оценка

0 / 10

0 0 0
Ваша оценка книги:
Ваш статус прочтения

Читать онлайн

Jest to pierwsza cz??? ba?niowej trylogii Jana Brzechwy – arcydzie?o, do przeczytania kt?rego nikogo nie trzeba zach?ca?. Tytu?ow? Akademi?, po?o?on? w ogromnym parku pe?nym jar?w i w?woz?w, otacza wysoki mur, w kt?rym jedna obok drugiej mieszcz? si? ?elazne furtki, zamkni?te na srebrne k??deczki, a ka?da z nich to drzwi do innej bajki… Wraz z Panem Kleksem – niezwyk?ym nauczycielem i wynalazc? – bohaterowie opowie?ci odwiedzaj? ba?niowe kr?lestwa i prze?ywaj? niewiarygodne przygody, a z ka?dej wyprawy wracaj? m?drzejsi.

Ни одного комментария не найдено