Літопис Руський. Повість минулих літ
Похожие книги по мнению пользователей:
Добавить похожую книгу:
Книги из тех же жанров

Літопис Руський. Повість минулих літ

Писатель:
Страниц: 68
Символов: 462072
В избранное добавлена 2 раза
Прочитали: 2
Читает сейчас: 1
ID: 214838
Язык книги: Украинский
Оригинальный язык книги: Украинский
Книга закончена
Переводчик: Махновець Леонід (UK)
Год печати: 1989
Издательство: Видавництво "Дніпро"
Город печати: Київ
Создана 19 августа 2014 03:45
Опубликована 19 августа 2014 03:45

Оценка

10.0 / 10

2 1 1
Ваша оценка книги:
Ваш статус прочтения

Читать онлайн

«Літопис руський» — велетенська епопея про події всесвітньої історії та історії Давньої Русі від незапам’ятних часів до кінця XIII ст. Це — документальне першоджерело, де значуще кожне слово. Складається з «Повісті минулих літ», Київського літопису та Галицько-Волинського літопису.

Повість минулих літ — літописне зведення, складене в Києві на початку 12 століття, пам'ятка історіографії та літератури Київської Русі.

Оригінал (першопис) «Повісті минулих літ» до наших днів не зберігся. Збереглися лише пізніші списки. Під «списком» розуміють «переписування» («списування») з іншого джерела. Найдавніші з них — Лаврентіївський, переписаний 1377, що охоплює події до 1110, та Іпатіївський (Іпатський), переписаний на початку XV ст. з доведенням розповіді до 1117. Відомі три редакції «Повісті минулих літ»: перша — складена ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором із літописних зведень поч. XII ст. з доведенням розповіді до 1113; друга — ігуменом Видубицького монастиря Сильвестром у 1116; третя виготовлена у Видубицькому монастирі 1118 для Мстислава — сина Володимира II Мономаха.

«Повість минулих літ» — перша в Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов'ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов'янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств. Записи подаються порічно. Використано перекази, оповідання, повісті, легенди.

Переклад «Літопису руського» (з додатком творів Володимира Мономаха) українською мовою здійснено вперше. Книга містить фундаментальний науковий апарат, широко ілюстрована.

Видання універсальне. Воно придатне і для наукової роботи, і для задоволення інтересу любителів рідної історії.

Редакційна колегія:

О. Т. ГОНЧАР, Ю. П. ДЯЧЕНКО, М. Г. ЖУЛИНСЬКИЙ, В. І. КРЕКОТЕНЬ, О. В. МИШАНИЧ, Ю. М. МУШКЕТИК, В. В. НІМЧУК, Т. І. СЕРГІЙЧУК, П. П. Толочко, В. О. ШЕВЧУК

Відповідальний редактор О. В. МИШАНИЧ

Передмова, примітки, іменно-особовий та географічно-археологічно-етнографічний покажчики, генеалогічні таблиці, карти і плани Л. Є. МАХНОВЦЯ

Редактор С. А. ЗАХАРОВА

Agafya
18 января 2017 09:42
Оценка: 10
Роскошное издание, популярное и фундаментальное в равной степени.
Оно будет вечным памятником замечательному учёному Леониду Ефремовичу Махновцу (1919 - 1993), который 37 лет жизни посвятил переводу на украинский язык летописных памятников по Ипатьевскому списку и сочинений Владимира Мономаха по Лаврентьевскому списку, их реальному и филологическому комментированию, скрупулёзнейшему подбору грамотного иллюстративного ряда, составлению справочного аппарата...
Труд, достойный ТИТАНА!!!
Низкий поклон и вечная память...
Теперь 2 грустных момента.
1) Первый чисто технический: здесь представлена электронная версия (и в fb2 файле, и в олайн тексте) лишь фрагмента этого замечательного издания: 178 страниц из 591 бумажной версии.
Только перевод на украинский Повести временных лет по Ипатьевскому списку с иллюстрациями и комментариями. Ни перевода Киевской и Галицко-Волынской летописей, продолжающих в Ипатьевском списке текст Повести временных лет, ни перевода сочинений Владимира Мономаха, дошедших в Лаврентьевском списке, ни указателей, ни картографических и топографических приложений, ни перечня использованных изобразительных источников... Но это исправимо: надеюсь, я со временем найду в сети полную электронную версию...
2) Второй тяжелее. Мне безумно жаль, что у нас до сих пор нет переводов объёмных древнерусских памятников на русский язык, изданных в таком же формате: чтобы были не только комментарии и справочный аппарат, но и визуальный ряд на основе подлинных изобразительных и вещественных (археологических и музейных) источников. В более или менее адекватном переводе и с комментариями из крупных летописных памятников регулярно издаётся для широкого читателя лишь Повесть временных лет (электронная версия древнерусского текста с переводом и комментарием доступна на сайте Пушкинского Дома). Продолжения Повести временных лет по важнейшим летописным сводам до сих пор целиком для широкого читателя не переведены (и, соответственно, не прокомментированы), только отдельные летописные известия, рассказы и повести. Лишь частично эту лакуну закрывает энциклопедия "Древняя Русь в средневековом мире", вышедшая в 2014. Но она не может заменить откомментированных и проиллюстрированных изданий переводов древнерусских памятников для широкого читателя(((