Przesiadka W Piekle
Похожие книги по мнению пользователей:
Добавить похожую книгу:
Книги из тех же жанров
Писатель:
Жанр:

Фэнтези

Страниц: 37
Символов: 300821
ID: 89199
Язык книги: Польский
Создана 30 мая 2009 20:00
Опубликована

Оценка

0 / 10

0 0 0
Ваша оценка книги:
Ваш статус прочтения

Читать онлайн

Niedaleka przysz?o??. Na przedmie?ciach ogromnej metropolii, w?r?d bezdomnych, egzystuje Lynn Fargo. Cz?owiek, kt?ry straci? wszystko – rodzin?, dom, nawet pami??. Fargo wydaje si? jednak pogodzony z losem. Schorowany i bliski ?mierci przypadkowo odkrywa niezwyk?y dar, kt?ry mo?e uratowa? mu ?ycie, ale najprawdopodobniej stanowi przyczyn? wszystkich jego nieszcz???. Lynn zapragnie przed ?mierci? wyja?ni? zagadk? swego pochodzenia. Korzystaj?c z mo?liwo?ci?wstrzeliwania si?? w umys?y innych ludzi, rozpoczyna nowe ?ycie i prywatne ?ledztwo, kt?re doprowadzi go do przera?aj?cego ?wiata tajnych organizacji rz?dowych, zab?jc?w obdarzonych nadnaturalnymi zdolno?ciami i bezwzgl?dnej walki o w?adz?. Przesiadka w piekle to reedycja znakomitej akcyjnej powie?ci science fiction najpopularniejszego polskiego autora ostatnich lat. Ale ksi??ka, kt?r? trzymacie w r?kach, nie jest zwyczajnym wznowieniem. Andrzej Ziemia?ski napisa? j? niejako od nowa. S? w niej ca?kiem nowe sceny, s? spore zmiany w akcji ju? istniej?cej. Usuni?to te? wszelkie anachronizmy, kt?re tak ra?? w najlepszych nawet ksi??kach z ko?ca minionego stulecia.

Ни одного комментария не найдено